Printz juridiske konsulenter

Forretningsområder

Rådgivning i din virksomhed eller i din kommune
Miljøretlige forhold

Der ydes rådgivning inden for miljølovgivningen, herunder reglerne i Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven.

Udvikling af fast ejendom

Der ydes rådgivning vedrørende fast ejendom i bredt perspektiv, herunder i særdeleshed reglerne i Planloven og bekendtgørelser og vejledninger udstedt i medfør heraf.

Havnenes retsforhold

Der ydes rådgivningen vedrørende havnenes retsforhold, herunder reglerne i Havneloven

Byggeriets retsforhold

Der ydes rådgivning vedrørende byggeri, herunder regler, som regulerer byggeri, men i særdeleshed vedrørende retsforholdet mellem bygherre, entreprenører og tekniske rådgivere.

Jeg tager gerne et møde, hvor jeg uddyber forretningsmodellen, ligesom du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak på telefon +45 4010 1925

PRINTZ konsulenter

Det er målet at yde specialiseret juridisk rådgivning af høj kvalitet til virksomheder, havne og kommuner.
Rådgivning i jeres virksomhed, havn eller kommune

Rådgivning vil som udgangspunkt foregå hos virksomheden, havnen eller kommunen. Jeg vil på denne måde være meget tilgængelig for de relevante personer og vil normalt indgå som en del af en eksisterende juridisk afdeling eller del af forvaltningen og medvirke til at løse konkrete opgaver, som virksomheden, havnen eller kommunen af ressourcemæssige eller andre årsager ikke selv kan eller ønsker at varetage. Rådgivning vil også kunne få en fastere karakter, hvor jeg møder hos kunden en eller flere gange om måneden, dog altid afstemt efter det løbende behov. Fordelen for kunden vil være, at der opstår mulighed for at trække på en kvalificeret ressource uden, at dette medfører nogen ansættelsesmæssige forpligtelser, herunder til at betale feriepenge, løn under sygdom mv. Men samtidig en ressource, som over kortere tid vil opnå en høj kendskabsgrad til virksomhedens, havnens eller kommunens forhold, herunder til de relevante medarbejdere. Jeg har gennem 20 år i advokatsektoren opnået en stor juridisk, men også kommerciel indsigt og jeg har et ønske om at bruge mine erfaringer til at optimere strategier og forretningsgange, herunder - men ikke udelukkende - i et juridisk perspektiv. Jeg tilbyder også at forberede og afholde kurser inden for valgte emner. Det er et grundlæggende princip i min forretningsmodel, at kvaliteten af den juridiske rådgivning skal være i særklasse. Samtidig tilbydes særdeles konkurrencemæssige priser.

 • Fleksibilitet

  100% fleksibel

 • Engageret

  100% engagement i alle opgaver

 • Tilstedeværende

  100% tilstedeværelse

 • Værdiskabende

  100% værdiskabende

Niels Holger Printz

Printz Juridiske Konsulenter
Cand. Jur, Valuar, LL.M.
Jeg har tidligere været tilknyttet 3 større advokatvirksomheder i en samlet periode på mere ca. 20 år. O Bondo Svane advokatfirma, nu en del af Plesner advokatfirma, Skovgård Larsen advokatfirma i Aarhus og Delacour advokatfirma i Aarhus. Jeg har gennem mine mange år i advokatsektoren arbejdet sammen med et meget bredt udpluk af danske virksomheder, foreninger og kommuner, lige fra de største virksomheder til de små og mellem store.

Referencer

Kontakt