Om Printz Konsulenter

Det er målet at yde specialiseret juridisk rådgivning af høj kvalitet til virksomheder og kommuner.

Rådgivning vil som udgangspunkt foregå hos virksomheden eller kommunen. Jeg vil på denne måde være meget tilgængelig for de relevante personer og vil normalt indgå som en del af en eksisterende juridisk afdeling eller del af forvaltningen og medvirke til at løse konkrete opgaver, som virksomheden eller kommunen af ressourcemæssige eller andre årsager ikke selv kan eller ønsker at varetage.

Rådgivning vil også kunne få en fastere karakter, hvor jeg møder hos kunden  en eller flere gange om måneden, dog altid afstemt efter det løbende behov.

Fordelen for virksomheden eller kommunen vil være, at der opstår mulighed for at trække på en kvalificeret ressource uden, at dette medfører nogen ansættelsesmæssige forpligtelser, herunder til at betale feriepenge, løn under sygdom mv. Men samtidig en ressource, som over kortere tid vil opnå en høj kendskabsgrad til virksomhedens eller kommunens forhold, herunder til de relevante medarbejdere.

Jeg har gennem 20 år i advokatsektoren opnået en stor juridisk-, men også kommerciel indsigt og jeg har et ønske om at bruge mine erfaringer til at optimere strategier og forretningsgange, herunder – men ikke udelukkende – i et juridisk perspektiv.

Jeg tilbyder også at forberede og afholde kurser inden for valgte emner.

Det er et grundlæggende princip i min forretningsmodel, at kvaliteten af den juridiske rådgivning skal være i særklasse, mens virksomheden på øvrige områder drives med fokus på at reducere de løbende driftsomkostninger. Dette er årsagen til, at rådgivning tilbydes til priser, som er væsentligt lavere end normalprisen for tilsvarende rådgivning.