Forretningsområder

Miljøretlige forhold
Den miljøretlige lovgivning er i tiltagende grad kompliceret og der tilbydes rådgivning og sparring vedrørende de mere udfordrende dele af den løbende sagsbehandling eller bistand i forbindelse med enkeltstående projekter. Endvidere tilbydes bistand i forbindelse med håndteringen af en opstået forurening, herunder håndteringen af forurenende virksomheder, myndigheder og forsikringsselskaber.

Udvikling af fast ejendom
Der ydes rådgivning vedrørende fast ejendom, lige fra overdragelse af ejendomme til udlejning heraf. Der ydes herunder rådgivning vedrørende ejendomsretlige spørgsmål. Der ydes bistand i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning, ligesom der tilbydes bistand i forbindelse med afsøgning af markedet vedrørende mulige lejere af lokaler allerede inden byggeprocessen igangsættes, herunder bistand i forbindelse med indgåelse af lejekontrakter.

fast-ejendom

Byggeriets retsforhold
Der ydes rådgivning vedrørende retsforholdene mellem byggeriets parter, ejendommens ejer, tekniske rådgivere, entreprenører og leverandøre. Der ydes herunder rådgivning vedrørende AB92, AB93 og ABR 89 samt andre standardvilkår. Der ydes bistand i forbindelse med udbudsprocessen, forhandlinger mellem parterne og i forbindelse med den efterfølgende kontraktindgåelse. Endvidere tilbydes løbende rådgivning undervejs under byggeriet og ved byggerites aflevering. Endelig ydes bistand i forbindelse med gennemførelse af tvister, herunder voldgiftssager.

byggeri_grey

Havnenes retsforhold
Der findes et stort antal erhvervshavne og lystbådehavne i Danmark. Der ydes højt specialiseret rådgivning vedrørende havnes restforhold i bred forstand, herunder reglerne i Havneloven og i de gældende standardreglementer for erhvervshavne og lystbådehavne. Der ydes ligeledes rådgivning vedrørende ansvarsforholdene mellem de forskellige aktører på havnene.

havne_grey